Petek, April 20, 2018
Nahajate se: Blog VGRADNJA PARNEGA VLAŽILNIKA V SISTEM OGREVANJA IN PREZRAČEVANJA NEH in PH
 • Prezračevalni kanali
  Zračni kanali, izdelani iz pocinkane, nerjaveče, aluminijaste ali bakrene pločevine po DIN 24190, varjeni zračni kanali za posebne izvedbe, glušniki, dušilne kulise...
  Več
 • Prezračevanje
  Izvede se preko kanalskega razvoda od klimatov in ventilatorjev do odvodno dovodnih prezračevalnih elementov. Imamo lastno proizvodnjo zračnih kanalov, glušnikov, deflektorjev, stolpnih difuzorjev, filternih komor...
  Več
 • Proizvodnja
  Naša ponudba med drugim zajema tudi proizvodnjo deflektorjev, ki so lahko okrogli ali pravokotni...
  Več
VGRADNJA PARNEGA VLAŽILNIKA V SISTEM OGREVANJA IN PREZRAČEVANJA NEH in PH

Raba energije za ogrevanje v stavbi je v največji meri odvisna od zadostne toplotne izolacije, ki je vgrajena v ovoj stavbe. Ostali dejavniki, ki lahko močno vplivajo na rabo, so predvsem stopnja prezračevanja in vpliv notranjih virov. Z dobro toplotno izolacijo in tesnostjo stavbe se učinkovito zmanjšajo toplotne izgube, vendar se hkrati poslabša kvalitete zraka v prostoru. Na ugodje in zdravje v bivalnih prostorih razen temperature zraka vpliva tudi vlažnost zraka. Pri temperaturi v prostoru med 20 °C in 26 °C je območje dopustne relativne vlažnosti med 30 in 70 %. Pri klimatizaciji prostorov mora biti zagotovljena relativna vlažnost zraka pod 60 %. Relativna vlažnost se zniža še posebej v zimskem času, kar lahko povzroča nelagodje in slabi počutje. S parnim vlažilnikom, ki ga povežemo s sistemom ogrevanja in prezračevanja lahko bivalno ugodje izboljšamo in ustvarimo prijetno in zdravo klimo. Parni vlažilnik lahko vgradimo v energijsko varčne hiše z malo rabo energije in vgrajenim centralnim kontroliranim prezračevanjem. Nastavitveno območje relativne vlažnosti znaša 30 - 70 %. Možnost uporabe parnega vlažilnika je tudi v drugih prostorih, kjer potrebujemo natančno uravnavanje vlage (laboratoriji, delavnice muzeji, arhivi itd).

 

1. Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje

 

Z izboljšanjem toplotne zaščite, se zmanjšujejo tudi specifične toplotne izgube. Te se od nekdanjih 100 W/m2 pri klasičnih zgradbah, postopoma pomikajo na približno 40 W/m2, kar velja za nizkoenergijske hiše (NEH) in na približno 10 W/m2, kar velja za PH (pasivne hiše). Tako eno družinska NEH stanovanjske površine 100 m2 potrebuje za ogrevanje vir toplote moči približno 5 kW, medtem ko potrebuje PH vir toplotne moči približni 1,5 kW. Zaradi tako manjših moči, kotlovnica sploh ni potrebna. Iz omenjenih razlogov se vgrajujejo kompaktni viri toplote, na primer toplote črpalke z reverzibilnim obratovanjem in vgrajenim sistemom za prezračevanje - rekuperacijo toplote (slika 1a - shema in slika 1 b - izvedba). Sanitarno toplo vodo v letnem času segrevamo v večini primerov s SSE.

 


 

Da zmanjšamo izgube zaradi prezračevanja je potrebno izrabiti toplotno energijo, ki jo vsebuje že segreti zrak v prostoru in ga moramo zaradi izrabljenosti odvajati. Z realizacijo kontroliranega prezračevanja dovajamo v prostor sveži zrak, ki ga pred vstopom v bivalni prostor segrejemo s toploto izrabljenega zraka in ga nato segretega dovajamo nazaj v prostor.


Menjava zraka v zgradbi pri NEH znaša n 50 ≤ 1,5 h-1 in pri PH n 50 ≤ 0,6 h-1. Da bo na prezračevalni napravi potrebna izmenjava zraka dosežena, se mora stavba zgraditi čim bolj tesno. Tesnost ovoja stavbe se dokazuje z »Blower - door testom«, kjer se z ventilatorjem ustvarja nadtlak/podtlak 50 Pa med notranjostjo zgradbe in okolici.

 

2. Povezava parnega vlažilnika z ogrevalnim sistemom in prezračevalno napravo

 

Na sliki 2 je prikazana povezava parnega vlažilnika s hišno centralno prezračevalno napravo. Paro v cilindru, kjer se nahaja voda, dobimo s pomočjo električnih grelnih teles - potopnih elektrod, vstavljenih v parni cilinder. Para je čista, vlaženje na takšen način je varno in preprečuje razvoj mikro organizmov. Vgrajen je elektronski regulator za nadzor procesa uparjanja. Regulator za želeno stopnjo vlažnosti zagotovi, da je vpihovanje pare v prezračevalni sistem pravilno. Na prikazovalniku je prikaz stanja vlage v prostoru in njeno spreminjanje.

 

Tehnični podatki parnega vlažilnika so sledeči:

- nazivna moč: 1,5 kW,
- zmogljivost vlaženja - proizvodnja pare: 0, 4 - 2 kg/h (tpare ∼ 100 °C, p ∼1 barabs)
- nastavitev področja relativne vlažnosti: 30 - 70 %,
- nazivni tok: 6, 5 A,
- električna napetost: 230 V,
- prostornina posode za vodo: 11,3 litra,
- dimenzije 290 x 450 x 200 mm,
- masa s praznim rezervoarjem za vodo: 8,8 kg.

 

Na sliki 3 je prikazan diagram »h - x« in cona ugodja glede na temperaturo zraka in stanje vlažnosti v prostoru.


Električni parni vlažilniki koristijo za proizvodnjo pare vodo iz vodovodnega omrežja (električna prevodnost vode v mejah od 125 do 1250 μS/cm). Voda se v cilindru, kjer so vstavljene potopne elektrode, neposredno pretvarja v paro (izparevanje pri atmosferskem tlaku, malo povečanje temperature pare, ki znaša tpare ∼ 100°C). Postopek priprave vode, odsoljevanje in odvodnjavanje krmili elektronika z integriranim mikro krmilnikom. Dotok vode in praznjenje je samodejno, zato je nihanje nastavljene kapacitete pare (kg/h) minimalno (v parnem cilindru je vgrajen senzor za max. nivo, odvečna voda pa se preko posebne posode za polnjenje odvaja v odtok). Voda s povprečno trdoto 2,5 mmol/l ima približno 0,3 g/l raztopljenih mineralov (soli).

 

Mikroprocesorska krmilna elektronika nadzira koncentracijo soli (mineralov) v vodi na osnovi električne prevodnosti vode, ki jo koristimo za proizvodnjo pare. Parni cilinder ima vgrajen samočistilni sistem. Delci mineralov, ki se izločajo iz vode, se ne usedajo na elektrode in stene cilindra, temveč jih odstranimo med rednim praznjenjem vlažilnika. Cilinder ima vgrajeno še čistilno odtočno sito, kjer se nabirajo usedline.

 

 

Življenjska doba cilindra je odvisna od parametrov - kvalitete vode in dejanskih ur obratovanja (slika 4). V primeru, da je poraba električnega toka povečana (25 % nad normalno porabo), se odtočni ventil samodejno odpre. Nivo vode se zniža, elektrode niso tako globoko potopljene, zato se poraba električnega toka zniža na normalno vrednost. Vlažilnik se samodejno izključi ko poraba električne toka doseže 140 % nad normalno vrednost. V primeru, ko ne moremo doseči nominalnih vrednosti za količino pare, je potrebni parni cilinder očistiti ali zamenjati. Zamenjava parnega cilindra (slika 5), ki je narejen iz polimernega materiala je enostavna in ne predstavlja velikega stroška.

 


3. Izbira parnega vlažilnika

 

Za NEH stavbo z vgrajenim centralnim prezračevanjem centralnim prezračevanjem je potrebno določiti količino pare za vlaženje 150 m3/h svežega zraka. Podatki so sledeči:

- izmenjava zraka n = 0, 6 h-1,
- sveži zrak, ki ga nameravamo vlažiti: Vf = 150 m3/h
- pridobljena ali izgubljena vlaga: 0 kg/h
- zunanji zrak: - 5 °C, 50 % rel.vl.
- notranji zrak: + 20 °C, 50 % rel.vl.
- gostota zraka ρ = 1,15 kg/m3
- xi = 7,8 g/kg .....diagram, slika 5 (absolutna vlažnost)
- x0 = 1,4 g/kg.....diagram, slika 5 (absolutna vlažnost)

Količina para za vlaženje:

H = ρ. Vf . (xi - xo)/1000 = 1,15 . 150 . (7,8 - 1,4)/1000 = 1,1 kg/h.

 

 


Vrednost Hd (m), ki ga izračunamo podaja minimalno razdaljo med distribucijsko cevjo za paro in ostalo opremo (senzorjem, kolenom kanala, raznimi odcepi, grelniki itd). Zavisi od dolžine distribucijske cevi za paro, potrebnem pretoku pare za vlaženje in faktorja k. Enačba se glasi:

Hd = [pretok pare - (kg/h)]/[dolžina distribucijske cevi - (cm)]1/k (m)

V enačbi nastopa k - faktor, ki zavisi od zunanje in notranje temperature zraka in absolutne vlage oz. Δx (g/kg) ter hitrosti zraka v kanalu. Določimo ga iz tabele in se giblje v mejah od 0,3 do 4 glede na hitrosti zraka v kanalu. Za naš primer velja:

- H = 1,1 kg/h
- k faktor = 2
- w = 2 m/s - hitrost zraka v kanalu
- Hd = 0,33 m
- Dolžina distribucijske cevi za paro: 100 mm
- Razdalja do senzorja 5 x 0,33 = 1,65 m.

Na sliki 6 je prikaz gibanja letne - povprečne vlage v zaprtem prostoru in potrebno vlaženje .

 

4. Zaključek

 

Z vgradnjo parnega vlažilnika v sistem ogrevanja in prezračevanja lahko bivalno ugodje znatno izboljšamo. Pri večjih tolerancah rel. vlage ter majhnih količinah pare se uporablja on/off regulacija s sobnim higrostatom ali kanalskim on/off higrostatom. Pri manjših tolerancah ter večjih količinah pare pa se uporablja zvezna regulacija.

Bojan Grobovšek, univ.dipl.inž.str.

SERVIS

Servis je pomemben in ključen del podjetja.

Skrbimo za redne vzdrževalne servise, garancijske servise ter popravila klimatskih in prezračevalnih naprav. Naše ekipe so usposobljene takoj na mestu odpraviti napako... preberi več...

TEL.:  01/5340-653
GSM: 040/480-057

E-POŠTA: info@ke-sgs.si